Ses we wideodan onlaýn teksti göçüriň

Podkastlary ýazyň

Sitatalary paýlaşmak, subtitrleri döretmek ýa-da epizodlaryň tekst wersiýalaryny awtomatiki döretmek üçin podkastlaryňyzdan teksti hakyky wagtda çykaryň.

Wideo üçin çalt subtitr döretmek

Wideoňyzy ýükläň we nerw ulgamymyz çalt subtitrleri döreder. Köp diller we formatlar goldanýar.

Ses mazmunynyň monetizasiýasy

Ses ýazgylaryny tekst makalalaryna öwüriň. 1 sagatdan soň maglumatlaryň öçürilmegi bilen gizlinlik kepillendirilýär. Mugt wersiýa we täsirli dizaýn.

Amatly formatda leksiýalar

Ses leksiýalaryny göçürip alyň we täsirli interfeýsi ulanyp tekst görnüşini alyň.

1 sagatdan soň aýyrmak

Seminaryňyzyň ýazgysyny göçürip alyň we tekst görnüşini alyň. Maglumatlaryňyz 1 sagatdan soň pozular.

Sesi SEO makalalaryna öwüriň

Mazmunyňyzy gözleg motorlaryna elýeterli ediň. Çalt, erkin we gizlinlige duýgur

Hyzmatdan peýdalanmak ssenarileri

  • Tekst wersiýasyny çalt almak we blog ýazgysy hökmünde çap etmek ýa-da sosial mediýada paýlaşmak üçin iň soňky podkastyňyzyň ses faýlyny ýükläň.
  • Elýeterliligi gowulandyrmak üçin YouTube ýaly platformalarda ulanyp boljak subtitrleri awtomatiki döretmek üçin wideo ýükläň.
  • Metbugat relizlerinde ýa-da marketing materiallarynda ulanmak üçin prezentasiýalardan ýa-da webinarlardan möhüm nokatlary çykaryň.
  • Talyplar we mugallymlar aňsat görmek we öwrenmek üçin leksiýa belliklerini tekst formatyna öwrüp bilerler.
  • Makala ýazmak ýa-da media mazmuny döretmek üçin söhbetdeşlikleri çalt ýazyň.
  • Pikirleri seljermek we hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak üçin müşderi gepleşiklerini tekste öwüriň.
Goldaw formatlary:
.3g2
.3gp
.3gpp
.aac
.ac3
.aif
.alac
.amb
.amr
.ape
.aud
.avi
.bik
.bin
.caf
.divx
.dts
.flac
.gdv
.m2t
.m2v
.m4a
.m4b
.m4p
.m4r
.mid
.mkv
.mov
.mp3
.mp4
.mpc
.mpeg
.mxf
.oga
.ogg
.ogv
.oma
.opus
.tgv
.vid
.voc
.vp6
.wav
.webm
.wma
.wv